Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
amarum
ggnet
home nieuws emailservice Privacy contact zoeken
Home > Voor familie > Rechten en klachten
print

Rechten en klachten

Hoewel de behandelaar van uw familielid er alles aan zal doen om met u tot overeenstemming te komen, kan het voorkomen dat u klachten heeft. We willen u vriendelijk vragen deze allereerst met de betrokken behandelaar te bespreken (met de hoofdbehandelaar als het de hoofdbehandeling betreft, met de modulegever als het een aanvullende module betreft).
Mocht dit toch niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u zich wenden tot de manager van de afdeling of de programmaverantwoordelijke. U kunt zich ook direct wenden tot de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP).

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Klachtenfunctionaris van GGNet. Ook als u niet eerst met de behandelaar, een bemiddelaar of de PVP in gesprek wilt. 
De klachtenregeling voor patiënten GGNet is ook opengesteld voor familieleden en naastbetrokkenen.

U kunt alle informatie over kwaliteit en tevredenheid vinden op de website van GGNet


Patiënten van Scelta Den Haag kunnen een beroep doen op de klachtencommissie van de Parnassia Groep.
• https://www.parnassiagroep.nl/hoe-wij-helpen/uw-rechten/klachtenregeling